top of page

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

 

Yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceğini, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ifade edeceğini, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağını dikkate alarak, ilan edilir ki;

Koruyucu Hekimlik

 

Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, dostumuzun hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında

Dahiliye

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle

Cerrahi

Kaza ve travmalarda cerrahi girişimler

 Dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması

Doğum Ve Jinekoloji

Kliniğimiz bünyesinde pet dostlarımıza ultrason muayeneleri ve sitolojik muayeneler yapılmaktadır.

Laboratuvar

 

Kliniğimizde tam kan sayımı, kan biyokimyası,mikroskop ile gaita(dışkı) ,idrar ,deri kazıntısı

Röntgen

Radyolojik muayene yöntemi; Röntgen ile

• -Kemik doku (kırık, çıkık, tümör,

Yoğun Bakım

Kliniğimizde Serum Ve Aşı Uygulamaları Diğer Hastaların Bekletilmemesi Amacı ile Ayrı

Aşı & Mikroçip

Kliniğimizde Tarbil Sistemi

( Tarım Bakanlığı Hayvan Kayıt Sistemi ) altında,

bottom of page