top of page

 

 Koruyucu Hekimlik

 

Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, dostumuzun hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında veya toplumda hangi aşamada olursa olsun ilerlemesinin (progresyon) durdurulmasını amaçlar. Koruyucu Hekimlik çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

- Duyarlı hayvanların düzenli olarak aşılanması
- Hayvanlarımızın uygun şekilde beslenmesinin sağlanması
- Periyodik muayene ve genel taramalar
- Hayvan sahiplerinin olası hastalıklar noktasında bilgilendirilmesi
- Kronik hastalıkların takibi
- Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması
- Doğum öncesi ve sonrası takip
- Yenidoğan hayvanlarda ve annelerinde beslenme prosedürünün uygulanması
- Bulaşıcı hastalıkların takibi
- 3 yaş üstü hayvanlarda özel takip programlarının uygulanması
- Hastalarımızın tüm aşı tedavi beslenme bilgilerinin kayıt altında tutulması

Genel Muayene

 Kliniğimizde kedi köpek başta olmak üzere, evcil ve yırtıcı kuşların,kanatlıların büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık sorununu gidermek ve ileride ciddi sorunlara yol açacak hastalıkların erken teşhisini yapabilmek için alanında uzman veteriner hekim tarafından dostlarımızın genel muayenesi yapılmaktadır.

                                                     

                                                                                 < Geri

bottom of page