top of page

Koruyucu Hekimlik

 

Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, dostumuzun hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında veya toplumda hangi aşamada olursa olsun ilerlemesinin (progresyon) durdurulmasını amaçlar. Koruyucu Hekimlik çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

- Duyarlı hayvanların düzenli olarak aşılanması
- Hayvanlarımızın uygun şekilde beslenmesinin sağlanması
- Periyodik muayene ve genel taramalar
- Hayvan sahiplerinin olası hastalıklar noktasında bilgilendirilmesi
- Kronik hastalıkların takibi
- Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması
- Doğum öncesi ve sonrası takip
- Yenidoğan hayvanlarda ve annelerinde beslenme prosedürünün uygulanması
- Bulaşıcı hastalıkların takibi
- 3 yaş üstü hayvanlarda özel takip programlarının uygulanması
- Hastalarımızın tüm aşı tedavi beslenme bilgilerinin kayıt altında tutulması

Genel Muayene

 Kliniğimizde kedi köpek başta olmak üzere, evcil ve yırtıcı kuşların,kanatlıların büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık sorununu gidermek ve ileride ciddi sorunlara yol açacak hastalıkların erken teşhisini yapabilmek için alanında uzman veteriner hekim tarafından dostlarımızın genel muayenesi yapılmaktadır.

Dahiliye

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir.

Hayvanların sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Cerrahi

Kaza ve travmalarda cerrahi girişimler

 Dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması (Ovariohysterectomie)

Erkek kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması

 Ağız - diş ve göz operasyonları

Fıtık operasyonları

Yumuşak Doku Cerrahisi

Ortopedik Cerrahi

Doğum Ve Jinekoloji

Kliniğimiz bünyesinde pet dostlarımıza ultrason muayeneleri ve sitolojik muayeneler yapılmaktadır. Dostlarımızın sahipleri doğumla ilgili karşılaşabilecekleri konularda bilgilendirilmektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrası yakın takip programlarımızla petiniz artık daha güvende olacak.

 

Laboratuar

 

Kliniğimizde tam kan sayımı, kan biyokimyası,mikroskop ile gaita(dışkı),idrar ,deri kazıntısı ve kulak kiri muayeneleri ve sitolojik muayeneler yapılarak, semptomatik tedavi yerine asıl neden ortaya konmakta ve uygun ilaçlarla hastalığın iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

 

Röntgen

  Radyolojik muayene yöntemi ; Röntgen ile

• -Kemik doku (kırık, çıkık, tümör,omurlar,eklem kireçlenmesi)
• -İdrar yolu (Böbrekler, idrar kesesi, idrar kanaları)
• -Sindirim Sistemi ( Ağız, yutak, yemek borusu, mide, barsaklar)
• -Solunum Sistemi ( burun kanalı, soluk borusu, akciğerler, bronşlar)
• -Kalp ve damar sistemi gibi dokuların gorüntülenmesini sağlar ve bu dokularda meydana gelen patolojik ve anotomik değişilikleri tespit etmemizde yardimci olur

 

Yoğun Bakım

Kliniğimizde Serum Ve Aşı Uygulamaları Diğer Hastaların Bekletilmemesi Amacı ile Ayrı Odada Yapılmaktadır. Kliniğimizde ameliyat sonrası anesteziden uyanan hastalarımız, kritik ve özel bakım gerektiren durumlarda olan hastalarımız, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/veya nebulizasyonla özel ilaç alması gereken hastalarımızın yanı sıra, yeni doğan yavru bakımında optimum ortam sağlamakta küvöz amacıyla minik hastalarımız ile özenle ilgilenmekteyiz.

Odamız Her Uygulama Sonrası Dezenfekte Edilmektedir.. 

Aşı & Mikroçip

Kliniğimizde Tarbil Sistemi

( Tarım Bakanlığı Hayvan Kayıt Sistemi ) altında,

Ats ( Aşı Takip Sistemi )

Its ( İlaç Takip Sistemi )

Ve

PetVet ( Mikroçiplendirme ve
Kayıt altına alma ) programı ile

Veteriner Klinik Digital kayıt sistemi

E-VET kullanılmaktadır.

Hoşgeldin minik.jpg
bottom of page